Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ PRIJS
INDICATIE
CONTACT

Eiken processierups (EPR)

WAT IS?
De Eikenprocessierups is de rups van de Eikenprocessievlinder een nachtvlinder uit de familie tandvlinders. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en wordt ook in Nederland steeds algemener.

RISICO VOOR MENS en (HUIS-)DIER
De rups is heeft over het gehele lichaam lange en korte haartjes. Indien deze loslaten en om de huid komen dan geeft dit bultjes en flink wat irritatie het kan zelfs  ernstige problemen met ademhaling of zicht geven. Zeker Kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand vormen een risicogroep. Ook voor huisdieren en vee, klein of groot, vormt deze rups een groot risico.

De nesten blijven tot ver na het verlaten van de vlinders/motjes een risico omdat de vervellingen van de rups met haartjes in de nesten achterblijven.

BESTRIJDING
Bestrijding vindt plaats met behulp van speciale persoonlijke bescherming en gereedschap.
Over het algemeen worden de rupsen bestreden op vier manieren:

1. bespuiten met voor rupsen schadelijke stoffen (overdag)

2. bespuiten met Nematoden ('s nachts)

3. verwijderen met een speciale stofzuiger

4. nesten wegplukken

Professionele EPR bestrijders gebruiken GEEN brander! Dit omdat de haartjes hierdoor te gemakkelijk zich verspreiden.

Bestrijding vind gebeurt veel gevallen met een hoogwerker of vanaf een rijdende verhoging. Indien nesten hiermee niet bereikbaar zijn zal in de boom geklommen moeten worden. Dit laatste is een risicovolle en intensieve manier van werken. Viridis Mundis werkt volgens strikte veiligheidsmethoden die hierbij gebruikelijk zijn en is voor deze werkzaamheden gecertificeerd.
Wij kunnen voor u:

de boom controleren en monitoren

het publiek waarschuwen dmv aanbrengen van linten

het uitzuigen en/of plukken van de nesten en rupsen

Wij hebben een redelijk korte respons tijd!

PAS OP!

Laat u niet verleiden om zelf actie te ondernemen door:

de rupsen uit de boom te spuiten met water

de nesten te verbranden

de nesten met heet/kokend water te bespuiten

door ze zelf weg te plukken

Het risico van letsel is hierbij te groot. Laat bestrijding over aan de professional ipv aan uw portemonnee!

ZORGPLICHT

Wie is verantwoordelijk indien een boom EPR nesten huisvest?

De eigenaar van een boom heeft zorgplicht. Dit heeft betrekking op onderhoud, maar ook voor plagen in een boom.

De eigenaar heeft de verplichting om:

    de boom te monitoren

    publiek te waarschuwen

    oplossen van probleem

De boomeigenaar is aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door EPR.