Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ PRIJS
INDICATIE
CONTACT

MANIER VAN UITVOER

 

Wij bieden 2 manieren aan om uw klus te doen:

 1. Wij komen met een team en wij doen de klus voor u

 2. Pjerke komt alleen en rekent op hulp vanuit uw kant

U kunt aangeven op welke manier u het werk gedaan wilt hebben.

OPTIE 1: PRIJSINDICATIE

Naar aanleiding van uw verstrekte informatie sturen wij u een vrijblijvende prijsindicatie*. Afhankelijk van de klus komen wij bij u kijken, indien foto's een duidelijk beeld geven wordt een prijsindicatie afgegeven.
In deze offerte staat o.a. het volgende vermeld:

 • hoeveel uren wij inschatten ermee bezig te zijn
 • met hoeveel collega's wij komen
 • voorrijkosten
 • welk extra groot materiaal wij inzetten
 • kosten van de brandstof voor extra gereedschap
 • kosten handgereedschap
 • de geschatte kosten voor afvoer groenresten

Extra uren worden gefactureerd op basis van nacalculatie.
(bij schade is onze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van toepassing)

   
* De prijsindicatie is opgesteld met door ons beschikbare gegevens en is indicatief. Het snoeien en kappen van bomen is geen serie product waar een vaste prijs op te hanteren is en gebeurt op basis van een schatting. Oorzaken die hier op van invloed zijn: aanwezige ornamenten, meubels en/of planten in de tuin, de situatie die wordt aangetroffen in de boom die niet zichtbaar zijn en tijdens werk door u aangegeven extra opdrachten of inmenging. Wilt u een aanpassing in de prijsindicatie dan sturen wij u graag een nieuwe toe.
Uiteraard kunnen wij ook een offerte(prijsafspraak) uitbrengen welke voor u meer duidelijkheid geeft in de kosten. Hierin zijn eventuele onvoorziene kosten dan meegenomen.

 

OPTIE 2: PER UUR / REGIE

Bij optie 2 bestaat de gevraagde hulp uit:

 • slepen takken en hout

 • verkleinen van takken (versnipperen, handzaag of knippen)
  (vanwege het risico lenen wij geen kettingzaag uit!)

 • assistentie van de zager/klimmer

 • laden en lossen

 • opruimen

U heeft invloed op de tijd die nodig is om het werk uit te voeren door de hulp die u kunt bieden (mensen). Voor het meehelpen zijn geen speciale vaardigheden nodig buiten een redelijke conditie en de wil om te werken.

 

(Een meewerkende hulp is niet in dienst van Viridis Mundis daarom is Viridis Mundis niet aansprakelijk te stellen voor zijn/haar handelen. Bij schade is onze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van toepassing maar het eigen risico voor opdrachtgever)

Onze tarieven zijn:

 • € 48,75 p/u klim-/hoogtewerk

 • € 38,50 p/u als niet geklommen hoeft te worden

 • € 33,50 p/u assistent

 • € 0,60 p/km voorrij kosten tot een maximum van € 50,00 p/d
  (De brandstofkosten zijn gebaseerd op de huidige adviesprijzen en kunnen daarom tussentijds worden aangepast)

 

(De minimum factuurtijd is 2 uur!. Vermelde tarieven zijn incl. BTW, zaagbrandstof, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, gebruik gereedschap en ervaring)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

VERSNIPPEREN / MINI SHOVEL
Versnipperen van takken heeft als voordeel dat het volume fors kleiner wordt. Dit voorkomt werktijd en extra rijden naar de stort. Daarnaast kunnen de snippers ook dienen als bodembedekker.

Omdat wij volgens de ARBO wetgeving beperkt mogen tillen gebruiken wij bij grote stukken hout een minshovel. Inzetten van de mini shovel leid ook tot efficiλnter werken.

 • € 90,00 p/d kleine snipperaar

 • € 90,00 p/d mini shovel

(machines excl benzine, hier wordt de dagprijs gehanteerd)

 

GROENAFVOER
Groenresten worden bij een recyclingbedrijf aangeleverd. Hier wordt het totaal gewicht van de lading gewogen en aan ons gefactureerd.

 

In sommige gemeenten kunnen inwoners (gratis) groen afvoeren bij het gemeente depot.

Indien de openingstijden bij gemeenten niet overeenkomen met het moment van storten dan wordt het groen gestort bij een recyclingbedrijf.

 

tarieven afvoer:

€ 49,50 per 1000kg.voor zaag en snoeiresten

€   0,60 p/km transport naar recyclingbedrijf
(De brandstofkosten zijn gebaseerd op de huidige adviesprijzen en kunnen daarom tussentijds worden aangepast)

€ 38,50 p/u kosten chauffeur

STOBBEFREZEN / UITGRAVEN
Bij het stobbefrezen wordt vanaf de laagst mogelijke zaag hoogte de stobbe ±15-20 cm uitgefreesd. De rest zal dan na verloop van tijd vergaan. Er wordt geen uurtarief berekend alleen een tarief op basis van de gemiddelde diameter.

 

tarief voor stobbefrezen:

€ 2,75 per cm diameter

 

Ook kunnen de stobbe en wortels worden uitgraven. De tarieven zijn:

 • € 140,00 p/d voor het gebruik van een minikraan (breedte 1 mtr)

 • €   38,50 p/u machinist

(machine excl brandstof, hier wordt de dagprijs gehanteerd)

SPECIALISTISCHE VELLING
Wij hebben ervaring in het verwijderen van 'moeilijke' bomen. Naast het klimmend demonteren hebben wij ervaring met zagen met behulp van een telekraan. Indien wel ruimte is voor een velling maar de boom hangt in de verkeerde richting dan zetten wij een hydraulische lier in. Deze wordt bevestigd op de minishovel welke wordt vastgepind.
Tarieven voor het gebruik van de hydraulische lier naast het uurloon zijn:
 • € 90,00 p/d mini shovel

 • € 45,00 p/d hydraulische lier

(machine excl brandstof, hier wordt de benzine dagprijs gehanteerd)

VTA (Visual Tree Assessment)
Bij een VTA wordt de boom gecontroleerd op zichtbare gebreken. Dit kan verstandig zijn om risico's in te kunnen schatten. De boom wordt op aantal punten beoordeeld. Met deze gegevens wordt een advies opgesteld. U ontvangt van mij een rapportage die u kunt gebruiken voor de verzekering of vergunningaanvraag.

mijn tarief hiervoor is

 • € 75,00 per boom
  (voor meerdere bomen doe ik u graag een aangepast aanbod)
 • € 0,60 p/km voorrijkosten
  (De brandstofkosten zijn gebaseerd op de huidige adviesprijzen en kunnen daarom tussentijds worden aangepast)
 
VERGUNNINGAANVRAAG
Per gemeente verschillen de eisen mbt het kappen en snoeien van bomen. Dit heet ook wel een omgevingsvergunning. In sommige gevallen volstaat een melding. Hiervoor neemt u het best direct contact op met de gemeente. Een melding is meestal kosteloos.

Ik ben geaccrediteerd om voor particulieren en bedrijven de aanvraag te verzorgen.

Hiervoor hebben wij de volgende stukken nodig:

 • NAW gegevens

 • kopie ID waarop uw BSN vermeld staat

 • een schriftelijk en ondertekende verklaring van de opdracht voor vergunning aanvraag

 • situatieschets waarop aangegeven staat welke boom(-en) gekapt moet worden

 • de reden van het kappen

Het tarief voor de aanvraag is € 80,00. Hierbij komen nog de leges opgelegd door de gemeente. Uw gemeente factureert deze direct aan u.

 

Een VTA rapportage kan een goed argument zijn om een vergunning te verlenen. Kappen van bomen kan ook leiden tot de verplichting van herplant.

 
VERZEKERING
Ik heb een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in de meeste gevallen voldoende dekkend is.
 
Alle vermelde tarieven zijn incl. BTW  / tarieven geldig vanaf 23 augustus 2021 pagina aangepast 11 augustus 2021