Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ OFFERTE CONTACT

OFFERTE/PRIJS INDICATIE

Ik bied op 2 manieren aan om uw klus te doen:
1. ik kom met een collega en wij doen de klus voor u
2. ik kom alleen en reken op hulp van uw kant

Conifeer 10m
Bij optie 1 krijgt u een prijsindicatie toegestuurd welke inzichtelijk maakt hoeveel het kost en wat ervoor gedaan wordt.
Bij optie 2 krijgt u een indicatie hoelang wij ermee bezig zijn en wat mijn tarieven zijn. Bij optie 2 spaart u dus een collega uit!
Bij optie 2 bestaat de hulp uit:
 • slepen takken en hout
 • verkleinen van takken (versnipperen, handzaag of knippen)
 • assistentie bij mijn werkzaamheden
 • laden en lossen

U heeft invloed op de tijd die nodig is om het werk uit te voeren door de hulp die u kunt bieden (mensen). Voor het meehelpen zijn geen speciale vaardigheden nodig buiten een redelijke conditie en de wil om te werken.

Mijn tarieven zijn:

 • 47,50 p/u klimtarief

 • 37,50 p/u als niet geklommen hoeft te worden

 • 32,50 p/u 2e zager/grondwerker

 •    0,45 p/km aan voorrijkosten (tot max.45,=)

 •    0,45 p/km voor extra te rijden km's (zoals storten)

Wij zijn actief in de regio Drenthe, Overijssel, Gelderland, Groningen, Flevopolder en Friesland.

 • 45,00 dag gebruik snipperaar

 • (exclusief benzine)

 • 90,00 p/d gebruik snipperaar
  (exclusief benzine)

 • 45,00 p/d mini shovel
  (exclusief benzine)

Alle vermelde kosten zijn incl. 21% btw en gebruik zaaggereedschap. Minimale factuurtijd is 2 uur.

Vergunningaanvraag
Per gemeente zijn er eisen mbt het kappen en extreem snoeien van bomen. Dit heet ook wel een omgevingsvergunning. Kappen van bomen kan ook leiden tot de verplichting van herplant.
Ik ben geaccrediteerd om voor particulieren en bedrijven de aangifte te verzorgen.

Hiervoor hebben wij de volgende stukken nodig:

 • NAW gegevens

 • copie ID waarop uw BSN vermeld staat

 • een schriftelijk en ondertekende verklaring van de opdracht voor vergunning aanvraag

 • situatieschets waarop aangegeven staat welke boom(-en) gekapt moet worden (kan ik ook voor u maken)

 • de reden van het kappen

De kosten voor de aanvraag zijn 75,00. Hierbij komen nog de leges opgelegd door de gemeente. Uw gemeente factureert u deze. Indien ik ook de kap/snoei mag verzorgen dan hoeven er geen voorrijkosten voor het maken van de situatieschets betaald te worden.

Klimmend kappen(snoeien)
Bij klimmend kappen(snoeien) wordt de boom al klimmend ontdaan van de takken. Takken die niet kunnen vallen worden met een takelsysteem afgevangen om schade onder de boom te voorkomen. Als de boom takken vrij is wordt de resterende stam in stukken lager gezaagd.
Geen boom en situatie is hetzelfde. De snelheid van kappen/snoeien is afhankelijk van de hoeveelheid af te vangen takken. Het is dan ook moeilijk een standaard prijs te geven. Om u een indruk te geven wat de kosten zijn voor het kappen/snoeien van uw boom hebben wij een aantal indicatieve prijzen voor u weergegeven.
De prijzen zijn gebaseerd op de volgende informatie:
 • Kunnen kap/snoeiresten vrij onder de boom vallen? (gras, bestrating, opstallen oid aanwezig)
 • Welke soort boom het is
  - elke soort heeft een andere takzetting
  - takken volume in de boom
 • De locatie van de boom? (kunnen we er zonder meer bij?)
 • Aantal bomen?
  - een enkele stam?
  - meerdere stammen uit een hoofdstam?
 • Wensen voor afvoer hout en takken?
 • Moet de stobbe verwijderd worden?
 • Moet de stobbe uitgegraven worden?


Slangenden 8m

I II III IV
300 - 450 450 - 1000 1000 - 1500 op aanvraag
 


Italiaanse Populier 30m

Vrij vellen
In sommige situaties is het mogelijk een boom vrij te laten vallen. Een velling scheelt aanzienlijk in tijd. Indicatieve kosten zijn:
 
I - II III - IV
250 - 350 350 - 450

(vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen per opdracht verschillen! Een velling kan schade opleveren aan de ondergrond/bestrating.)

 
Hoogwerker/Hijsen
Insommige gevallen is het klimmen niet veilig of betreft het meerdere bomen. Er kan dan gekozen worden om bomen te zagen/snoeien mbv een hoogwerker. Zeker bij meerdere te snoeien/kappen bomen kan dit tijd winst opleveren.
Staat de boom op een plek waar niet gezaagd kan worden, dan kan ook gekozen worden om een kraan in te zetten. De boom wordt dan in delen gezaagd en van de plek gehesen op een plek waar de boom wel verzaagd kan worden.

Wij hebben voor zowel werken met een hoogwerker en werken met een kraan ervaring.

Kosten hoogwerker en kraaninzet op aanvraag.

Stobbe Frezen
Bij het frezen wordt vanaf de laagst mogelijke zaag hoogte de stobbe 15-20 cm uitgefreesd. De resten zullen na verloop van tijd vergaan. De kosten zijn afhankelijk van de diameter. Bij relatief kleine stobben (max. 45cm) gebruiken wij onze eigen machine voor grotere stobben vragen wij een collega die over grotere machines beschikt. Wij bieden alleen stobbe frezen in combinatie met het zaagwerk!
Kosten zijn: 2,50 cm/diameter.
 
Stobbe frezen is geen wortels verwijderen! Bij wortels verwijderen huren wij een minikraan in die de wortels eruit trekt. Een vaste prijs is hier niet te bepalen doordat niet in te schatten is wat zich in de grond bevindt. Daarnaast dient vaak een Klic melding te worden gedaan om te voorkomen dat er kabels en leidingen worden beschadigt.
Aangegeven prijzen alleen in combinatie met complete opdracht.)


Beuk 15m

Groenafvoer
In sommige gemeenten kunnen inwoners (gratis) groen afvoeren bij het gemeente depot. Bij kleine gemeenten zijn bepaalde openingstijden van toepassing! Indien vrij gestort kan worden dan worden alleen de werktijd en de te rijden km bij u in rekening gebracht.
Bij sommige gemeenten volstaat het afgeven van een adres, tonen van een afval kaart en soms moet de opdrachtgever mee.
Indien de openingstijden niet overeenkomen met het moment van storten dan wordt het groen gestort bij een recyclingbedrijf. De kosten hiervoor verschillen bij bedrijf maar zijn 48,50 per ton. De kosten die hier dan bij komen zijn de werktijd en te rijden km's.


Es uitlichten

Prijsindicatie
De in de prijsindicatie vermelde prijs zijn een richtprijs. Het kappen van bomen is niet altijd exact in te schatten. Wij zullen er alles aan doen om binnen de prijsindicatie te blijven. Indien een klus dreigt uit te lopen, zal zo snel mogelijk met u overlegd worden.

Verzekering
Wij hebben een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in de meeste gevallen voldoende dekkend is.
Indien gebruik gemaakt wordt van optie 2, zal het eigenrisico (250,=) bij eventuele schade worden gedeeld met de opdrachtgever.en Viridis Mundis of worden verrekend met het verschil van herstelkosten en uitgekeerde verzekeringsgelden.