Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ OFFERTE CONTACT

PRIJS INDICATIE

klimmend
kappen

vrij
vellen
hoogwerker
hijsen
stobbe
frezen
voorrij
kosten
groen
afvoer
verzekering
   
Klimmend kappen
Geen boom en situatie is hetzelfde, het is dan ook moeilijk een standaard prijs te geven. Om u een indruk te geven wat de kosten zijn voor het kappen van uw boom hebben wij een aantal richtprijzen voor u weergegeven. De prijzen zijn gebaseerd op diverse kenmerken:
 • Kunnen snoeiresten vrij onder de boom vallen? (gras oid)
 • Welke soort boom het is
  - elke soort heeft een andere takzetting
  - takken volume in de boom
 • De locatie van de boom?
 • Aantal bomen?
  - een enkele stam?
  - meerdere stammen uit een hoofdstam?
 • Wensen voor afvoer hout en takken?

Conifeer 10m


Slangenden 8m

I II III IV
300 - 450 450 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2200
 


Italiaanse Populier 30m

Vrij vellen
In sommige situaties is het mogelijk een boom vrij te laten vallen. Dit is vaak niet geschikt voor bestrating. Indicatieve kosten zijn:
 
I - II III - IV
250 - 350 350 - 450

(vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen per opdracht verschillen!)

 
Hoogwerker/Hijsen
In een enkel geval is het klimmen niet veilig of te intensief. Er kan dan gekozen worden om de boom te zagen m.b.v. een hoogwerker of door de boom uit de tuin te tillen met een kraan. De kosten voor een hoogwerker zijn ongeveer 400 p/d. De inzet van een kraan is alleen mogelijk als de boom binnen kraanbereik verzaagd kan worden. Kosten: op aanvraag.
Stobbe Frezen
Bij het frezen wordt vanaf de laagst mogelijke zaag-hoogte de stobbe 15-20 cm uitgefreesd. De stobbe zal dan na verloop van tijd vergaan.
 
I II III IV
45 60 100 140

(Stobbe frezen is geen wortels verwijderen! Aangegeven prijzen alleen in combinatie met complete opdracht.)

 


Beuk 15m

 
Voorrijkosten
Deze zijn 0,40 per gereden kilometer. De kosten worden gerekend vanaf Kollumerzwaag. Ik werk in de regio Drenthe, Grongen en Friesland. Om het ook voor verre klanten aantrekkelijk te houden, rekenen wij tot maximaal 40,00.


Es uitlichten

Groenafvoer
In sommige gemeenten kunnen inwoners groen afvoeren bij het gemeente depot. Bij kleine gemeenten zijn bepaalde openingstijden van toepassing! Indien vrij gestort kan worden dan worden alleen de werktijd en de te rijden km bij u in rekening gebracht. In sommige gevallen volstaat het afgeven van een adres, tonen van een afval kaart en soms moet de opdrachtgever mee.
Indien de openingstijden niet overeenkomen met het moment van storten dan wordt het groen gestort bij een recyclingsbedrijf. De kosten hiervoor verschillen bij bedrijf maar zijn 40,= per ton. De kosten die hierbij komen zijn de werktijd en te rijden km.
Richtprijs - offerte
De in de offerte vermelde prijs is een richtprijs. Het kappen van bomen is niet altijd exact in te schatten. Indien een klus dreigt uit te lopen, zal dit zo snel mogelijk worden aangegeven.
De extra kosten bestaan indien van toepassing uit:
- maximaal 10% van het offerte bedrag
- extra voorrijkosten.

Verzekering
Ik heb een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in de meeste gevallen voldoende dekkend is.