Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
PRIJS
INDICATIE
HOUT
ZAGERIJ
VETERAAN
BOMEN
FAQ CONTACT
Veteraanboom of monumentale boom?
Nederland heeft veel bomen met de status  'Monumentale boom'. Het criterium hiervoor is dat de boom minstens 80 jaar oud is, beeldbepalend is, cultuurhistorisch waarde heeft en/of bijzondere soort/cultivar is.

Dit zegt niets over in welke levens fase de boom zich bevindt. Net als bij mensen ondergaat een boom bepaalde fasen door. Het verschil is dat bomen een veel hogere levensverwachting hebben. Per soort is dit verschillend. Een Berk van 150 jaar oud is hoogbejaard terwijl een Eik van 150 jaar nog aan het puberen is.

Veteraanbomen hebben als kenmerk dat ze fase doorlopen waarin de boom zich gaat reorganiseren.

Hoe uit zich dit?

 • rotting in de stam
 • lichte kroon en/of vorming lagere kroon
 • veel stamschot
 • kort lot
 • zwamvorming
 • veel dood hout
 • scheefstand
 • etc.
Wat is het belang van een veteraanboom?
Bomen zijn emotie. Bomen markeren een gebeurtenis.  Bomen zijn een landschapsmarkering. Bomen zijn belangrijk in de ecologie.
Wat te doen met een veteraanboom?
Voor het behoud van een veteraanboom is het belangrijk dat deze een status krijgen en de waardering krijgen die ze verdienen. Hiervoor is het belangrijk dat er een plan en beleid wordt opgesteld voor behoud of handhaving van veiligheid.
Wij kunnen naar aanleiding van de inventarisatie samen met u een plan en beleid opstellen. Zodat  een waardig voortbestaan van uw veteraanboom een grote kans heeft. Acties die hieruit voorvloeien kunnen wij in gang zetten.
 • inventarisering van de conditie en directe omgeving
 • lange termijn beleid maken
 • maatregelen tot behoud van de boom
 • maatregelen voor de verbetering van de standplaats
 • maatregelen voor verkeer onder de boom (veiligheid/standplaats behoud)
 • vaststelling beheersconflicten
 • snoeien of juist niet
 • monitoren
 
Pjerke is eigenaar en uitvoerder van Viridis Mundis boomzorg. In 2022 is hij begonnen met de opleiding tot VETcert boomspecialist. Ik heb al veel ervaring met oude bomen als VTA controleur en vrijwilliger bij een snoeiploeg van "it Fryske lānskip". De insteek is om zoveel mogelijk veteraanbomen de kans te geven voort te bestaan en te behouden voor het nageslacht.