Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
PRIJS
INDICATIE
HOUT
ZAGERIJ
VETERAAN
BOMEN
FAQ CONTACT
Wet Flora en Fauna

Mag je het hele jaar door bomen/struiken snoeien of kappen?
Deze werkzaamheden zijn het gehele jaar toegestaan!

Wij werken volgens de gedragscode soortbescherming. Dit houd onder andere in dat wij zorgvuldig omgaan met inheems leven in en rondom de bomen.

Het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.