welkom op de informatiepagina van

'Viridis Mundis'

uw adres voor groenonderhoud en boomverzorging

 
Wie zijn wij?
Wij zijn een bedrijf dat zich heeft toegelegd op onderhoud van uw groene klus. Met name zijn wij gespecialiseerd in klimmend snoeien en kappen. Wij werken voor bedrijven en particulieren. Zo hebben wij klanten in Groningen, Drenthe en Friesland.
 
De werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

bomen:

 • Kappen/vellen van bomen.

 • Strobbefrezen

 • Snoeiwerk in bomen

 • stormschade

direct naar:

 - bomen
 - heg
 - tuin
 - bos
 - offerte
 - verzekering
 - abonnementen
 - TIPS!
 - FAQ
 - gegevens
 -
Facebook

hagen en heggen:

 • Snoeien van heggen en hagen

 • Rooien van heggen en hagen

tuin:

 • Gazon maaien

 • onkruid wieden

bospercelen en maaigangen:

 • Uitdunnen van bospercelen.

 • Bodemonderhoud van uw bosperceel

 • Maaigangen en slootkanten handmatig maaien

naar boven

 
Bomen

Wij hebben veel ervaring met onderhoud en kappen/rooien van bomen.
Omdat rondom of onder de bomen niet altijd ruimte is hebben wij ons gespecialiseerd in werken met klimmen en afvangen. Indien dit niet noodzakelijk is kunnen we hiervoor ook een hoogwerker inzetten.

Ons specialisme ligt in het werken in krappe ruimtes. Ruimtes waar geen toegang is voor groot materieel of kans op schade groot is. Wij demonteren bomen met klim en afvangtechnieken.
Wij bieden onze klanten in overleg een totaal oplossing van zagen en stobbefrezen tot afvoer restmateriaal.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via de link aan de rechter zijde.


offerte

naar boven

Hagen en Heggen
Hagen en heggen verdienen regelmatig onderhoud willen ze mooi blijven. Elke haagsoort heeft heeft zijn eigen vorm van onderhoud nodig. Verkeerd snoeien in het verkeerde seizoen kan leiden tot permanente schade.


 • De kosten van het snoeien van een haag/heg zijn 12,50 p/mtr.
  Dit is inclusief voorrijden, snoeien en afvoeren van het snoeiafval.

Ook kunnen wij voor u de oude haag/heg rooien en/of herplanten.


Vraag een vrijblijvende offerte aan via de link aan de rechter zijde.


offerte
naar boven
Tuin
Het gehele seizoen door heeft een tuin onderhoud nodig. Wij verzorgen met alle plezier en vakkundig uw onderhoud. Zo kunt u bij ons terecht voor:
 • snoeien,
 • gazon maaien,
 • onkruid bestrijding
 • winter klaarmaken tuin

Vraag een vrijblijvende offerte aan via de link aan de rechter zijde.


offerte
naar boven

Bospercelen en maaigangen
Wij beschikken over diverse machines om uw bospercelen en maaigangen netjes te houden. Ook kunnen wij voor u de maaigangen trimmen zodat de doorgang vrij blijft. Heeft u veel last van ongewenste bodembedekkers als bramen en brandnetels? Wij komen deze graag voor u maaien.
Ook uitdunnen en verwijderen van opschot en zaailingen valt binnen ons aanbod.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via de link aan de rechter zijde.

offerte
naar boven

Offerte

Heeft u een klus en u bent benieuwd wat deze klus bij ons kost? Naar aanleiding van uw vraag  en verstrekte informatie sturen wij u binnen een etmaal een vrijblijvende offerte toe.
In deze offerte staat o.a. het volgende vermeld:
 • hoeveel uren wij denken bezig te zijn met de klus
 • met hoeveel werkers wij komen
 • de voorrijkosten
 • welk gereedschap wij eventueel inhuren
 • kosten van de brandstof die wij verbruiken
 • afschrijving kosten gereedschap

In voorkomende gevallen kan het zijn dat tijdens de klus blijkt dat er 'meer' werk nodig is. In overleg zal besloten worden hoe dit uitgevoerd en verrekend wordt. Wij kunnen u ook een offerte toesturen op uur basis. Uw offerte wordt dan uitgesplitst in vaste kosten en een uurtarief. Dit kan in sommige klussen voordeliger voor u uitvallen.

Naast de offerte ontvangt u een PDF met informatie.

naar boven

Voorrijkosten
Om naar u toe te komen berekenen wij voorrijkosten. Deze bedragen 0,40 per gereden kilometers. De kosten worden gerekend vanaf onze locatie in Kollumerzwaag.
naar boven
Afvoer van restgroen
Veel gemeenten hebben een regeling waarbij particulieren kosteloos hun groenafval kunnen afleveren. Wij als hoveniersbedrijf kunnen hier geen gebruik van maken. Is dit niet het geval dan kunnen wij dit voor een schappelijke prijs voor u regelen.

naar boven

Versnipperen takken

naar boven

Verzekering
Wij hebben een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in eventuele gevallen voldoende dekkend is.
naar boven
Onderhoud abonnementen
Onderhoud is een steeds terugkerend gegeven. Om onze klanten te ontzorgen bieden wij ook een onderhoudsabonnement aan. Wij zullen met u ter plaatse een inventarisatie maken van de werkzaamheden. Hierop zal het onderhoud periodiek voor u worden uitgevoert. Bij onderhoud kunt u denken aan:
 • heggen snoeien/scheren
 • grasmaaien/ kanten afsteken
 • winterklaar maken
 • snoeien
 • etc. .........

Vraag een vrijblijvende offerte aan via de link aan de rechter zijde.


offerte
naar boven
TIPS
Vergunning of melding?
In veel gevallen is kappen van bomen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Vaak wordt dit uitgebreid beschreven op de website van de gemeente waar u woont. Ook via www.omgevingsloket.nl is hierover het een en ander te vinden. Tijdens het invullen van de vragen op deze site wordt weer doorverwezen naar de site van de gemeente.
Bij twijfel altijd ruim van tevoren een melding doen. De gemeente zal in veel gevallen controleren of er een vergunningsplicht van toepassing is. Een vergunningen aanvragen kost leges, dit varieert per gemeente. Een melding is vaak gratis. een ambtenaar zal na de melding controleren of er sprake is van een vergunningsplicht.
Zorgplicht
Wie is aansprakelijk als er schade ontstaat door een boom? Het verhalen van geleden schade is een steeds meer voorkomend fenomeen geworden en de schade die door bomen wordt veroorzaakt kan soms ook buitengewoon omvangrijk zijn. Wanneer het slachtoffer zijn schade wil verhalen op de eigenaar van de boom, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en zal het slachtoffer moeten bewijzen dat de schade de eigenaar kan worden verweten of dat het hem kan worden toegerekend. Schade kan worden verweten als de eigenaar bijvoorbeeld een tak uit een boom zaagt, die daardoor op een auto valt. Schade kan in veel gevallen worden toegerekend als de eigenaar tekort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.
Stormschade
bron: www.bomenrecht.nl/schade-door-een-boom  
 
Wet Flora en Fauna
Mag je het hele jaar door bomen/struiken snoeien of kappen? Deze werkzaamheden zijn het gehele jaar toegestaan. Naast de beperkingen van de vergunningplicht zijn er ook beperkingen met betrekking inheemse diersoorten.
Citaat wetboek uit flora- en faunawet: Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

bron: www.wetten.overheid.nl
Onder de bescherming van de flora- en faunawet vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.
bron: www.vogelbescherming.nl

naar boven

FAQ

vraag: Wat kost het kappen van een boom?
antwoord: Er is geen standaard prijs voor het kappen of snoeien van een boom of struik. Dit is omdat elke situatie verschilt van elkaar. Er wordt daarom een schatting gedaan per boom en per situatie. De kosten zijn afhankelijk van:
  - Formaat van de boom (breedte op 1,30 en hoogte,
  - Is het nodig om te klimmen of is een hoogwerker veiliger en sneller?
  - Toegankelijkheid van de werklocatie
  - Kan groen en kaphout vrij vallen?
  - Wensen mbt het afvoer van het snoei- en kaphout

vraag: Waarom berekenen jullie kosten voor afvoer van groenafval?
antwoord: Wij kunnen als groenbedrijf ons snoei- en kaprestanten niet kwijt bij de gemeenten. Hierdoor moeten wij ons wenden tot composteerbedrijven. Deze wegen onze vracht en vragen een bedrag per kg. Wij maken vooraf een schatting van het gewicht.
vraag: voor de offerte vragen jullie altijd aanvullende vragen. Waarom komen jullie niet langs?
antwoord:
Dit heeft met tijd te maken. Wij doen veel relatief kleine klussen. Een bezoek bij een aanvraag zijn we snel 1 2 uur bezig. Dit is in de meeste gevallen niet in verhouding tot de klus duur.
vraag: Waarom komen jullie ook bij een kleine klus met 2 werklui?
antwoord: Ons werk is niet vrij van persoonlijke risico's. Om direct te kunnen handelen komen we met 2 boomverzorgers. De klus wordt iets duurder maar duurt vaak ook weer korter.
vraag: gaat een snoei- en kapklus altijd door?
antwoord: Nee, veiligheid voor alles. Sommige weer condities maken het werk te risicovol. Hierbij kan je denken aan vorst, harde wind en soms regenval.
vraag: Zijn jullie wel gecertificeerd?
antwoord: Wij zijn gecertificeerd voor het zagen met motorkettingzagen en klimmen in bomen. Daarnaast worden geregeld opleidingen gevolgd om u kwalitatieve klussen te kunnen aanbieden.
vraag: hebben jullie ook voorbeelden van uitgevoerde klussen?
antwoord: Jazeker wel. We zijn welleswaar geen filmproductiebedrijf maar hebben wel een paar links die u kunt bekijken: video 1 - video 2 - video 3

naar boven

Collega hoveniers
Heeft u als hovenier niet de kennis, handjes en kunde van kappen/vellen in een kleine ruimtes? Wij helpen u graag bij uw opdracht. Wij werken samen met hoveniers en collega boomwerkers.
naar boven
Gegevens
Wij ontvangen uw aanvraag bijvoorkeur per e-mail. Wij kunnen dan in alle rust op uw vragen reageren.
e-mail : viridismundis@gmail.com
tel. : 0643482930 (9:00 - 17:00)
postadres : Oentzemastate 3
9298SE Kollumerzwaag

naar boven

K.v.K. nr.
02094567
ABN-AMRO
NL54ABNA0415417899
btw.
NL1212.00.516.B01
12-05-2016

 

relevante links: