Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
PRIJS
INDICATIE
HOUT
ZAGERIJ
VETERAAN
BOMEN
FAQ CONTACT

OFFERTE/PRIJS INDICATIE

Wij werken met informatie over uw klus die door u via e-mail aangeleverd heeft. Dit kost ons minder tijd aan bezichtiging en uitrekenen die wij uiteindelijk niet aan u hoeven te factureren.

U ontvangt hierop een schatting van de tijd die nodig is met onze tarieven. Dit maakt dat wij vrij voordeling u een aanbod kunnen doen.

Wilt u toch een uitgebreide prijsindicatie dan willen wij u deze uiteraard toesturen.

De opgave is indicatief!
Het kappen en snoeien van bomen is niet altijd exact in te schatten. Snoeien doen wij altijd op regie basis met een minimum tarief van twee uur werk. Wij zullen er alles aan doen om binnen de schatting te blijven. Indien een klus dreigt uit te lopen, zal zo snel mogelijk met u overlegd worden.

 
Wij bieden op 2 manieren aan om uw klus te doen:
1. ik kom met een collega en wij doen de klus voor u (helpen mag!)
2. ik kom alleen en reken op hulp van uw kant


Conifeer 10m

Met meehelpen bedoelen wij:
 • slepen takken en hout
 • verkleinen van takken (versnipperen, handzaag of knippen)
 • assistentie bij mijn werkzaamheden
 • laden aanhanger

U heeft invloed op de tijd die nodig is om het werk uit te voeren door de hulp die u kunt bieden (mensen). Voor het meehelpen zijn geen speciale vaardigheden nodig buiten een redelijke conditie en de wil om te werken.

De prijzen zijn gebaseerd op de volgende informatie:
 • Kunnen kap/snoeiresten vrij onder de boom vallen?
  (gras, bestrating, opstallen oid aanwezig)
 • Welke soort boom het is
  - elke soort heeft een andere takzetting
  - takken volume in de boom
 • De locatie van de boom?
  - kunnen we er zonder meer bij?
  - hoeveel ruimte is er rondom de boom?
 • Aantal bomen?
  - een enkele stam?
  - meerdere stammen uit een hoofdstam?
 • Wensen voor afvoer hout en takken?
  - moeten wij het afvoeren?
  - wilt u de takken afgevoerd hebben?
  - wilt u het hout ook afgevoerd hebben?
 • Moet de stobbe verwijderd worden?
 • Moeten de wortels uitgegraven worden?

Onze tarieven zijn vanaf 1 oktober '22:

 • 52,75 p/u klim-, hoogte- en specialistisch werk

 • 42,50 p/u als niet geklommen hoeft te worden

 • 36,50 p/u 2e zager/grondwerker

 •    1,20 p/km vv Kollumerswaeg - uw adres

Wij zijn actief in de regio Drenthe, Overijssel, Gelderland, Groningen, Flevopolder en Friesland.

 • 45,00 d/d gebruik snipperaar
  (exclusief benzine)

 • 45,00 d/d mini shovel
  (exclusief benzine)

 • 2,75 p/cm stobbefrezen
  (hierbij wordt geen uurtarief berekend)

 • 85,00 per aanvraag omgeving- cq kapvergunning
  (exclusief leges gemeente)

Alle vermelde kosten zijn incl. 21% btw en gebruik zaaggereedschap. Minimale factuurtijd is 2 uur. Benzine kosten worden bepaald aan de hand van dagprijzen.


zagen met behulp van een kraan

Vergunningaanvraag
Per gemeente zijn er eisen mbt het kappen en extreem snoeien van bomen. Dit heet ook wel een omgevingsvergunning. Kappen van bomen kan ook leiden tot de verplichting van herplant. Ik ben geaccrediteerd om voor particulieren en bedrijven de aangifte te verzorgen.

Hiervoor hebben wij de volgende stukken nodig:

 • NAW gegevens

 • copie ID waarop uw BSN vermeld staat

 • een schriftelijk en ondertekende verklaring van de opdracht voor vergunning aanvraag

 • situatieschets waarop aangegeven staat welke boom(-en) gekapt moet worden (kan ik ook voor u maken)

 • de reden van het kappen

  Uw gemeente factureert de leges aan u. Indien ik ook de kap/snoei mag verzorgen dan hoeven er geen voorrijkosten voor het maken van de situatieschets betaald te worden.

 • Diameter boom ter hoogte van 1,30m vanaf maaiveld

Klimmend kappen/snoeien
Hierbij wordt de boom al klimmend ontdaan van de takken. Takken die niet kunnen vallen worden met een afvangsysteem naar beneden gebracht om schade onder de boom te voorkomen. Als de boom takken vrij is wordt de resterende stam in stukken lager gezaagd.
Geen boom en situatie is hetzelfde. De snelheid van kappen/snoeien is afhankelijk van de hoeveelheid af te vangen takken. Het is dan ook moeilijk een standaard prijs te geven.

Velling
Indien er ruimte voldoende is en geen schade zal ontstaan zal voor een velling gekozen worden. Dit is tijdbesparend en kunnen wij veilig verzorgen.

Wij beschikken over specialistische apparatuur om de klus gecontroleerd te laten verlopen.

Hoogwerker/Hijsen
Er kan gekozen worden om bomen te zagen/snoeien mbv een hoogwerker. Zeker bij meerdere te snoeien/kappen bomen kan dit tijd winst opleveren.
Staat de boom op een plek waar niet gezaagd kan worden, dan kan ook gekozen worden om een kraan in te zetten. De boom wordt dan in delen gezaagd en van de plek gehesen op een plek waar de boom wel verzaagd kan worden.

Kosten hoogwerker en kraaninzet op aanvraag.

Noodkap/stormschade
Bij dit soort werkzaamheden zijn de omstandigheden risicovol. Ter plaatse zal beoordeelt worden welke werkwijze toegepast zal worden. Wij noemen dit specialistisch werk!

Voor een noodkap kunt u een WHATSAPP bericht naar ons sturen op tel.nr. 0643482930


Italiaanse Populier 30m

Stobbe Frezen
Bij het frezen wordt vanaf de laagst mogelijke zaag hoogte de stobbe 10-15 cm uitgefreesd. De resten zullen na verloop van tijd vergaan. De kosten zijn afhankelijk van de gemiddelde diameter op maaiveld hoogte.
Wij bieden alleen stobbe frezen in combinatie met het zaagwerk!
 
Stobbe frezen is geen wortels verwijderen! Bij wortels verwijderen huren wij een minikraan in die de wortels eruit trekt. Een vaste prijs is hier niet te bepalen doordat niet in te schatten is wat zich in de grond bevindt. Daarnaast dient vaak een Klic melding te worden gedaan om te voorkomen dat er kabels en leidingen worden beschadigt.


Beuk 15m

Groenafvoer
De resten van uw boom kunnen wij storten bij een recyclingbedrijf bij u in de buurt. De takken worden versnippert om extra transport te vermijden. Het hout kunnen wij ook voor u afvoeren of in kleinere delen verzagen.
In sommige gemeenten kunnen inwoners (gratis) groen afvoeren bij het gemeente depot. Indien vrij gestort kan worden dan worden alleen de werktijd en de te rijden km's bij u in rekening gebracht.

De kosten hiervoor verschillen per formaat boom en worden achteraf na weging doorberekend. De bijkomende kosten zijn de werktijd en te rijden km's.
 • 0,60 p/km voor extra te rijden km's


Es uitlichten

Prijsindicatie
Bij een prijsindicatie vermelde prijs is een richtprijs. Het kappen van bomen is niet altijd exact in te schatten. Wij zullen er alles aan doen om binnen de prijsindicatie te blijven. Indien een klus dreigt uit te lopen, zal zo snel mogelijk met u overlegd worden.

Verzekering
Wij hebben een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in de meeste gevallen voldoende dekkend is.
Indien gebruik gemaakt wordt van optie 2, zal het eigenrisico (250,=) bij eventuele schade worden gedeeld met de opdrachtgever.en Viridis Mundis of worden verrekend met het verschil van herstelkosten en uitgekeerde verzekeringsgelden.