Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
PRIJS
INDICATIE
HOUT
ZAGERIJ
VETERAAN
BOMEN
FAQ CONTACT

ZORG- EN VERGUNNINGPLICHT

Wie is aansprakelijk als er schade ontstaat door een boom? Het verhalen van geleden schade is een steeds meer voorkomend fenomeen geworden en de schade die door bomen wordt veroorzaakt kan soms ook buitengewoon omvangrijk zijn. Wanneer het slachtoffer zijn schade wil verhalen op de eigenaar van de boom, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en zal het slachtoffer moeten bewijzen dat de schade de eigenaar kan worden verweten of dat het hem kan worden toegerekend. Schade kan worden verweten als de eigenaar bijvoorbeeld een tak uit een boom zaagt, die daardoor op een auto valt. Schade kan in veel gevallen worden toegerekend, als de eigenaar tekort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren. Om te voorkomen dat u als eigenaar van de boom  aansprakelijk gesteld wordt voor schade veroorzaakt door uw boom is het van belang dat u kan aantonen dat er aan de wettelijke zorgplicht voldaan is. Dit kan door het periodiek opstellen van een rapport aan de hand van een VTA-keuring. VTA staat voor Visual Tree Assessment. Het rapport wordt op basis van visueel waarneembare kenmerken gecontroleerd. De VTA-methode is de meest gebruikte methode voor het beoordelen van gebreken of signalen aan bomen die duiden op verborgen gebreken en verzwakking.

wij verzorgen graag een VTA -keuring voor u.

bron:
www.bomenrecht.nl/schade-door-een-boom

www.generali.nl/blog/wonen/omgewaaide-boom-wat-nu

Stormschade

 

VERGUNNING OF MELDEN?

In veel gevallen is kappen van bomen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Vaak wordt dit uitgebreid beschreven op de website van de gemeente waar u woont. Ook via www.omgevingsloket.nl is hierover het een en ander te vinden. Tijdens het invullen van de vragen op deze site wordt weer doorverwezen naar de site van de gemeente.
Bij twijfel altijd ruim van tevoren een melding doen. De gemeente zal in veel gevallen controleren of er een vergunningsplicht van toepassing is. Een vergunningen aanvragen kost leges, dit varieert per gemeente. Een melding is vaak gratis. Een ambtenaar zal na de melding controleren of er sprake is van een vergunningsplicht.

Tijdsduur vergunning aanvraag
Gemiddeld genomen kost het traject van vergunningaanvraag tot verlening ongeveer 8 weken. Een groot deel hiervan bestaat uit het recht van de periode van reageren van omwonenden.

Geen zin in dat gedoe?
Wij kunnen ook voor u de vergunning aanvragen. Wij zijn geaccrediteerd om deze administratieve handeling voor particulieren en bedrijven te verzorgen. Het enige wat we van u nodig hebben is een schriftelijke bevestiging van de toestemming. Het invullen van de formulieren en het toevoegen van foto's en schetsen kunt u aan ons overlaten.

Zieke of beschadigde bomen
Indien bomen aangetast zijn door ziekten, parasieten, schimmels, stormschade of anders dan is het mogelijk dit proces sneller te laten verlopen. Er moet dan wel aantoonbare risico's worden aangegeven. Hiervoor dient een versnelde procedure te worden doorlopen. De gemeente kan u hier het beste over informeren.